inspiration


Kafé Globus ble etablert i 2008 basert på et ønske om å gi flykninger en positiv og meningsfull integrasjon inn i det norske samfunnet. Gjennom å jobbe side om side skapes et læringsmiljø som visker ut landegrenser, og gir oss inspirasjon til vår unike meny. Verden gir oss inspirasjon, og vi gir Tromsø en smak av verden.

KONTAKT / post@globuskafe.no / +47 934 81 555